Nauka na uczelni wyższej jest formą rozwoju, która jest praktykowana przez większość młodych ludzi. Nie ma czemu się dziwić – istnieje szansa, że dzięki zaangażowanie w zdobywanie wiedzy będą oni mogli uzyskać intratną i dobrze płatną pracę w przyszłości. Należy jednak wskazać, że przebieg procesu edukacyjnego nie zawsze jest łatwy. Jak powszechnie wiadomo, wykładowcy i osoby prowadzące ćwiczenia mogą rzucać liczne kłody pod nogi. Dlatego czasami może okazać się, że student nie zaliczył przedmiotu kursowego. Taka sytuacja jest dla niego niezwykle niekorzystna, zważywszy na fakt, że bez niego ukończenie studiów może okazać się niemożliwe. Niestety, dopuszczalne terminy egzaminów również są ograniczone. Nie oznacza to jednak, że konieczne jest przerwanie nauki na uczelni wyższej.

Warunek na studiach jest ostatecznym rozwiązaniem, z którego może skorzystać student, który nie zaliczył przedmiotu na danym roku. Trzeba pamiętać o tym, że obecnie niemal każda uczelnia posiada taką instytucję. Umożliwia ona dalsze kształcenie, jednak jak sama nazwa wskazuje niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków. Przede wszystkim niezbędne jest zobowiązanie się do tego, że nauka będzie przez nas kontynuowana. Tym samym niezbędne wydaje się podpisanie dodatkowej umowy lojalnościowej, z której jednoznacznie będzie wynikała nasza dalsza dobra wola w tym zakresie. Czasami przy procedurze negocjowania takiego kontraktu biorą udział także władze uczelni. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z koniecznością dokonania pewnych ustępstw, z których część będzie miała charakter czysto finansowy. Na ogół jednak studenci bardzo łatwo mogą wybrnąć z takich sytuacji poprzez złożenie jednoznacznej deklaracji, że wszelkie braki zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez to gremium terminie.

Należy pamiętać o tym, że każdy warunek jest odpłatny. Stanowi to podstawę tego narzędzia, ponieważ jest on bezpośrednio włączany do budżetu danej uczelni. Zaznacza się, że dzięki warunkom wielu uczelniom udało się sfinansować liczne wydatki, takie jak postawienie nowej fontanny czy zakontraktowanie wykonania znacznej ilości niezbędnych materiałów i urządzeń. Uczelnie powinny jednak kierować się w tym zakresie rozwagą, ponieważ Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego prowadzi odnośne kontrole. Ich przedmiotem jest stwierdzenie, czy akademia nie nadużywa swoich uprawnień i czy pobieranie znacznych opłat za warunek jest w pełni uzasadnione. Niestety, jak wynika z analizy danych statystycznych, w wielu wypadkach orzekane są opłaty, których wysokość znacząco przewyższa zarobki studenta oraz adekwatność do powagi sytuacji. Dlatego istnieją rządowe zalecenia, w myśl których warunki na studiach mają być w najbliższych latach ściśle reglamentowane.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość rozłożenia warunku na raty. Tym samym z powodzeniem można spłacać należność w określonych w umowie ratach. Niestety, takie zmiany nigdy nie są dokonywane z urzędu. Tym samym niezbędne jest złożenie wniosku w macierzystym dziekanacie. Po jego zatwierdzeniu przez kierownika studiów stacjonarnych możliwe jest wystąpienie o rozłożenie płatności na raty. Z reguły są one nieoprocentowane, co sprawia, że z takiego rozwiązania korzystają niemal wszyscy studenci, którym nie udało się zaliczyć przedmiotu w wymaganym terminie. Warto nadmienić, że wielu słuchaczy uczelni wyższych decyduje się także na złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności. Należy jednak liczyć się z uzyskaniem decyzji odmownej w tym zakresie, bowiem dziekanaty uczelni wyższych dbają o to, aby środki spływały do nich w określonych w umowach terminach.

Co do zasady nie jest możliwe zaliczenie warunku poprzez zdanie przedmiotu zastępczego. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy dana materia była ściśle objęta programem studiów. Pewnych korekt w tym zakresie można dokonać wtedy, gdy zawalony przedmiot był kierunkiem z wyboru. Dotyczy to wykładów monograficznych oraz konwersatoriów. Są to przedmioty swobodnego wyboru, które są losowane lub arbitralnie wybierane przez studentów. Zaznacza się jednak, że nie są one obligatoryjnym elementem żadnego kursu. Tym samym niezaliczenie takiego przedmiotu w terminie nie powoduje daleko idących negatywnych konsekwencji względem studenta. Powoduje to jednak konieczność wykupienia warunku, który jak powszechnie wiadomo może okazać się wydatkiem znacznym. Na szczęście jednak w ramach ponownego zaliczenia wykładu monograficznego lub konwersatorium możliwy jest wybór innego, mniej skomplikowanego przedmiotu.

W ramach zaliczenia warunkowego student zobowiązany jest raz jeszcze uczestniczyć w wykładach z danego przedmiotu. Z reguły są one przeznaczone dla niższego rocznika. Należy jednak ocenić tą sytuację jako pozytywną, ponieważ możliwe jest poznanie ciekawych ludzi, którzy mogą służyć pomocą na egzaminie warunkowym. Ponadto niewiele osób prowadzących ćwiczenia z danej materii decyduje się na przepisanie oceny z zajęć. Tym samym ta forma edukacji również powinna zostać ponownie zaliczona przez słuchacza uczelni wyższej. Zaznacza się, że w dużej mierze zależy to od przepisów obowiązujących w danej uczelni. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia odpłatności za warunki. Niektóre uczelnie pobierają marginalne opłaty, które sprawiają, że nie zabiegają nadmiernie o to, aby student przedmiot zaliczył. W przeciwnym wypadku uczelnia dołoży wszelkich starań do tego, aby student z powodzeniem zdał kolejny termin egzaminu.

Egzamin warunkowy z reguły przeprowadzany jest przez tego samego wykładowcę, który rok wcześniej zakwestionował predyspozycje studenta do wykonywania zawodu. Bardzo ważne jest, aby dokładnie prześledzić wszystkie pytania egzaminacyjne, które padły do tej pory. Pozwoli to łatwo zorientować się w materii, która jest najbardziej nurtująca dla osoby prowadzącej przedmiot. Dzięki temu możliwe będzie zweryfikowanie autentyczności jego twierdzeń oraz znalezienie pewnych wytycznych, które będą stanowiły podstawę do formułowania kolejnych pytań egzaminacyjnych. To z kolei pomoże w pomyślnym zdaniu egzaminu.

irelandstats.com/

[Głosów:1    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here