Niewątpliwie umiejętność obliczania średniej pomaga w życiu codziennym. Obliczenie średniej arytmetycznej jest proste. Wystarczy dodać kolejno wszystkie liczby, a następnie podzielić otrzymany wynik przez ich ilość. Gdy zajmujemy się obliczeniem średniej arytmetycznej, możemy uporządkować liczby w celu wyznaczenia mediany, dominanty, wariancji i odchylenia standardowego. Mediana to środkowy wynik wśród uporządkowanych liczb. W sytuacji, gdy istnieją dwa środkowe wyniki, aby otrzymać medianę należy dodać je do siebie i podzielić przez dwa. Dominanta, czyli inaczej moda lub modalna to najczęściej powtarzająca się liczba. Nie występuje ona zawsze. Można również obliczyć wariancję oraz odchylenie standardowe (które jest pierwiastkiem kwadratowym wariancji), jednak jest to trochę bardziej skomplikowane.

Obliczenie średniej arytmetycznej jest łatwe, ale jak obliczyć średnią ważoną? Aby obliczyć średnią ważoną należy dodać do siebie kolejno liczby pomnożone przez wagi, a następnie otrzymany wynik podzielić przez sumę wag. Nie jest to bardzo skomplikowane, jednak odrobinę różni się od obliczania średniej arytmetycznej.

Warto również wspomnieć o kombinatoryce. Jest to dział matematyki zajmujący się badaniem struktur skończonych lub nieskończonych, ale przeliczalnych. Przykładowym pytaniem z zakresu kombinatoryki jest „ile jest liczb pięciocyfrowych, w których występują jedynie cyfry {0,1,2,3}?”. Odpowiedzią na to pytanie jest liczba 768, ponieważ pierwszą cyfrą liczby nie może być zero, a więc zostają jedynie trzy możliwości, natomiast pozostałe trzy cyfry mają po cztery możliwości. Po pomnożeniu tych czterech cyfr (3,4,4,4) otrzymujemy liczbę 768 (wariacja z powtórzeniami).

Ostatnią istotną kwestią jest prawdopodobieństwo zdarzeń losowych. Aby określić prawdopodobieństwo zdarzenia losowego A należy określić moc zbioru omega (czyli wszystkich możliwości), która w przypadku dwukrotnego rzutu kostką wynosi 36, następnie sformułować zdarzenie A, po czym wypisać zdarzenia sprzyjające i określić moc A. Aby obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A wystarczy przyrównać moc zbioru A do mocy zbioru omega.

diamondchand.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here