Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK) jest dokumentem jaki można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starosta Powiatowego (właściwego dla miejsca zameldowania). Jest on niezbędny dla wszystkich osób, które chcą rozpocząć szkolenie umożliwiające im zdobycie prawa jazdy.

Kiedy należy ubiegać się o wydanie PKK?

Dokument ten, który bardzo często wydawany jest obecnie w formie elektronicznej zawiera dane identyfikujące osoby, która później zamierza ubiegać się o uprawnienia dotyczące kierowania pojazdami. Profil Kandydata na Kierowcę (o którym więcej można przeczytać na stronie https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/pkk-warszawa/) jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia, a następnie do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. O PKK trzeba ubiegać się wtedy, gdy:

– dopiero zaczyna się drogę prowadzącą do uzyskania prawa jazdy,
– chce się rozszerzyć posiadane uprawnienia,
– wymienia się prawo jazdy z zagranicy (co łączy się z wymaganym egzaminem teoretycznym),
– sprawdza się kwalifikacje (np. po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego), w przypadku przywrócenia: uprawnień cofniętych powyżej 1 toku lub uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji czy też w przypadku zwrotu prawa zatrzymanego prawa jazdy (co najmniej od 1 roku),
– chce się ubiegać ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie.

Profil Kandydata na Kierowcę – wymagane dokumenty

Aby taki dokument otrzymać, wraz z wypełnionym wnioskiem do Wydziału Komunikacji należy przedstawić:

– dowód tożsamości,
– aktualną, kolorową fotografię (3,5×4,5 cm) – lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
– orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
– orzeczenie psychologiczne, które stwierdza brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kategoriach takich jak: C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
– kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą razem z jego tłumaczeniem,
– pisemną zgodę rodziców albo opiekunów, jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here